Page 6 of 26« First...45678...20...Last »

China Tour

China Tour: The Schwarz-Bournaki Duo, billed as the Metropolitan Duo, tours cities Beijing, Tangshan, Taiyuan, Handan, Wuhan, Zhengzhou, Yichun, JiAn, Changsha, Zhuzhou and Shanghai.

Tour dates:

North Carolina Bach Festival

Program:
Bach Gamba Sonata in G minor
Bach Gamba Sonata in D Major
Boccherini Sonata in A Major
Bach Toccata in E minor for Piano

Recital

Recital with Julian Schwaz

Recital and Masterclass

with Julian Schwarz cello

Composer’s forum

Paul Frucht’s ‘Reckoning’ for cello and piano with Julian Schwarz, cello
Page 6 of 26« First...45678...20...Last »